• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Naše škola nabízí pro své žáky rozmanitou nabídku kroužků. Přihlášky odevzdejte třídním učitelům a od října můžete navštěvovat Vámi zvolený kroužek.
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Sobota 25. 9. 2021
  • Galerie

    zatím žádné údaje