• ŠABLONY

    Šablony I.

    Inkluze v ZŠ Přerov Hranická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005115


    Šablony II.

    Dotační program: Projekt MS2014+1:, s registračním číslem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014125, Inkluze II v ZŠ Přerov Hranická.


    Šablony III.

    MS2014+:1 Inkluze III v ZŠ Přerov Hranická, Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020745