• Složení školské rady:

   Za rodiče Za zřizovatele Za školu
   Mgr. Petra Kamelandrová Ing. Tomáš Dostál Mgr. Barbora Složilová
   Ing. Petr Macfelda Mgr. Michal Stoupa Mgr. David Chuda

    

   Dokumenty: