• Učitelé ZŠ JAK Přerov

      
    Mgr. Hana Pecůchová Mgr. Josef Šnevajs Mgr. Romana Oulehlová
    Třídní učitel VII.B
    (F, Př, Prč)
    (AJ, Z) Třídní učitelka VII.A
    (Ch, Z, Šj)
    (AP - Marie Grondolová)
    hana.pecuchova@zsjakprerov.cz josef.snevajs@zsjakprerov.cz romana.oulehlova@zsjakprerov.cz
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mgr. Jana Mičulková Mgr. Kristýna Koutná Mgr. Rostislav Dočkal
    (Rj) (TV, VO) Třídní učitel VIII.B
    (Čj, D)
    (AP - Alena Kurpašová, Dis.)
    jana.miculkova@zsjakprerov.cz kristyna.koutna@zsjakprerov.cz rostislav.dockal@zsjakprerov.cz
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mgr. Karel Kebza Mgr. Zuzana Paštrnáková Bc. Kristýna Vlasáková
    Třídní učitel VI.B
    (Inf, TV, ICT Koordinátor)
    (AP - Jana Kočí)
    Třídní učitelka VIII.C
    (D, Vv)
    (AP - Olga Blaťáková)
    Třídní učitelka VII.C
    (Čj, Př)
    karel.kebza@zsjakprerov.cz zuzana.pastrnakova@zsjakprerov.cz kristyna.vlasakova@zsjakprerov.cz
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ing. Patrik Heiser Mgr. Lukáš Hlaváček Ph.D. Mgr. Jana Dobrovolná
    Třídní učitel VIII.A
    (M, Inf, VKZ, Z)
    (AP - Iveta Vlčková)
    Třídní učitel VIII.D
    (Př, Z)
    (AP - Jitka Kučerová)
    (M)
    patrik.heiser@zsjakprerov.cz lukas.hlavacek@zsjakprerov.cz jana.dobrovolna@zsjakprerov.cz
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mgr. David Chuda Ing. Jan Kunyt Mgr. Renata Davidová
    Třídní učitel IX.A
    (Tv, Vo, VKZ, Hv)
    (AP - Anna Smítalová)
    (M, Šj) Třídní učitelka IX.B
    (Čj, Vo)
    (AP - Bc. Kateřina Kolečářová, Dis.)
    david.chuda@zsjakprerov.cz jan.kunyt@zsjakprerov.cz renata.davidova@zsjakprerov.cz
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mgr. Lenka Rešlová Mgr. Pavla Slavíková Mgr. Monika Harvančáková
    Třídní učitelka VI.C
    (M, Inf, Vz)
    (AP - Bc. Jitka Žádníková)
    (Aj) Třídní učitelka VI.A
    (Př, F, Prč, Vz)
    (AP - Kateřina Hrutkaiová)
    lenka.reslova@zsjakprerov.cz pavla.slavíková@zsjakprerov.cz monika.harvancakova@zsjakprerov.cz
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mgr. Eva Vachoušková Mgr. Michaela Olehlová Mgr. Magda Zábranská
    Třídní učitelka I.C Třídní učitelka II.A
    (AP - Mgr. Lenka Graplová)
    Třídní učitelka V.A
    eva.vachouskova@zsjakprerov.cz michaela.olehlova@zsjakprerov.cz magda.zabranska@zsjakprerov.cz
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mgr. Ingrid Lounová Mgr. Zdenka Kimlová Mgr. Olga Drápelová
    Třídní učitelka II.L Třídní učitelka III.B Třídní učitelka IV.B
    ingrid.lounova@zsjakprerov.cz zdenka.kimlova@zsjakprerov.cz olga.drapelova@zsjakprerov.cz
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mgr. Veronika Častulíková Mgr. Yveta Zábranská Mgr. Marta Grigárková
    Školní speciální pedagog Třídní učitelka I.B Třídní učitelka I.A
    veronika.castulikova@zsjakprerov.cz yveta.zabranska@zsjakprerov.cz marta.grigarkova@zsjakprerov.cz
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mgr. Eva Netopilová Mgr. Martina Pešáková Mgr. Lenka Vaculíková
    Třídní učitelka I.L Třídní učitelka III.A Třídní učitelka II.B
    eva.netopilova@zsjakprerov.cz martina.pesakova@zsjakprerov.cz lenka.vaculikova@zsjakprerov.cz
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mgr. Ivana Julišová Mgr. Alena Kupková Mgr. Irena Janáčková
    Třídní učitelka V.B (Aj) Třídní učitelka III.C
    (AP - Yvona Červíková)
    ivana.julisova@zsjakprerov.cz alena.kupkova@zsjakprerov.cz irena.janackova@zsjakprerov.cz
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Mgr. Vladimíra​ Kučová   Mgr. Martina Maléřová
    Třídní učitelka IV.A   Třídní učitelka V.C
    (Hv)
    (AP - Petra Mrázková )
    vladimira.kucova@zsjakprerov.cz   martina.malerova@zsjakprerov.cz
         

    Asistenti pedagoga

    Bohdana Dostálová   Marie Grondolová Yvona Červíková
    asistent pedagoga - IV.A asistent pedagoga VII.A asistent pedagoga - III.C
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jana Kočí Bc. Kateřina Kolečářová, Dis. Alena Kurpašová, Dis.
    asistent pedagoga V.C asistent pedagoga IX.B asistent pedagoga VIII.B
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Iveta Vlčková Olga Blaťáková Jitka Kučerová
    asistent pedagoga VIII.A asistent pedagoga VIII.C asistent pedagoga VIII.D
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Anna Smítalová Kateřina Hrutkaiová Lucie Graplová
    asistent pedagoga IX.A asistent pedagoga VI.A asistent pedagoga II.A
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Veronika Hučko Bc. Jitka Žádníková  
    asistent pedagoga IV.A asistent pedagoga VI.C