• Ředitelka školy   Zástupce ředitele pro I. stupeň

     

    Zástupce ředitele pro II. stupeň
    Statutární zástupce ředitele školy
         
    Mgr. Bc. Věra Zapletalová   Mgr. Eva Floreková   Mgr. Barbora Složilová
    reditel@zsjakprerov.cz   eva.florekova@zsjakprerov.cz   barbora.slozilova@zsjakprerov.cz
    +420 604 151 535   +420 581 211 739   +420 581 211 739
     
    Finanční referent    

     

    Koordinátor školských a mimoškolských akcí
         
    Ing. Jitka Zapadlová       Alena Bendová
    ekonom@zsjakprerov.cz       koordinator@zsjakprerov.cz
    +420 602 513 439       +420 581 211 739
     
    Vedoucí učitelka MŠ Čekyně   Vedoucí učitelka MŠ Vinary

     

    Vedoucí učitelka MŠ Pod Skalkou
       
    Eva Pelíšková   Mgr. Dagmar Janků   Bc. Barbora Krybusová
    ms.cekyne@zsjakprerov.cz   ms.vinary@zsjakprerov.cz   ms.podskalkou@zsjakprerov.cz
    +420 739 328 069   +420 724 108 186   +420 724 211 277