• INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO ŠD


    SEZNAM ODDĚLENÍ

     

    1. odd. Barbora Janáčková                                5. odd. Ing. Irena Trachtová

    2. odd. Miluše Karolová                                   6. odd. Eva Rožnovjáková

    3. odd. Hana Staňková                                      7. odd. Jarmila Bijová

    4. odd. Mgr. Ivana Kopečková

     

    ŠKOLNÍ DRUŽINA

     

    Ve školní družině podporujeme rozvoj osobnosti žáka jako celku po stránce tělesné, psychické i sociální s ohledem na individuální osobitosti a možnosti každého žáka.

    Činnosti školní družiny probíhají formou pravidelných, průběžných a příležitostných aktivit v oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové.

    Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na upevňování školních poznatků formou hry.

    Odpočinkové a rekreační činnosti jsou zaměřeny na regeneraci po vyučování, odpočinek dle individuálních potřeb žáků a na aktivity dle volného výběru žáků.

    Zájmové činnosti jsou zaměřeny na oblast esteticko-výchovnou, pracovní, sportovní a přírodovědnou.

     

    POBYT V ŠD

     

    Převlečení do ŠD pro dítě je na zvážení každého rodiče. Pokud se rozhodnete pro převlékaní, je nutné mít oblečení v označeném pytlíku. Ten bude uložen v oddělení dítěte, do kterého chodí. Pokud dítě bude zůstávat v ŠD po 14.30 hod., bude potřebovat svačinu a pití (doba svačiny 14.40 – 15.00 hod.)

     

    ODCHODY ZE ŠD

     

    K závazné přihlášce je nutné vyplnit formulář s dobou a způsobem odchodu dítěte ze ŠD a uvést, zda bude dítě odcházet ze ŠD samo nebo s doprovodem (rodiče, prarodiče, sourozenci apod.).

    OMLUVENKY A ODCHODY BEZ DOPROVODU ZE ŠD respektujeme z bezpečnostních důvodů pouze písemně.

     

    STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

     

    Strávníci používají pro objednávání a výdej stravy bezkontaktní čipy nebo ISIC karty (slouží pro jednoznačnou identifikaci osob). Čip lze zakoupit v pokladně školní jídelny, v hodnotě 118,- Kč.

    Další informace - https://zsjakprerov.cz/informace-skolni-jidelny/.