• Kroužky ve školním roce 2021/22

    Činnost kroužků zahajujeme od 1. října 2021

    ČÍSLO NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU MÍSTO KONÁNÍ TÝDENNÍ ROZVRH
    1. Master Chef 3. a 5. ročník Mgr. Maléřová šk. kuchyňka Čtvrtek 13 - 13.45 hodin
    Experimenty v kuchyni, střídání skupin lichý x sudý týden kvůli velkému počtu zájemců
     
    2. Master Chef 4. ročník Mgr. Grigárková šk. kuchyňka Úterý sudé 13 - 14.30 hodin
    Experimenty v kuchyni
     
    3. Master Chef Junior Mgr. Netopilová šk. kuchyňka Středa lichá 13- 14.30
    Experimetny v kuchyni
     
    4. Legohrátky I. Mgr. Pešáková 3. A Středa 13 - 13.45 hodin
    Manuální dovednosti
     
    5. Legohrátky II. Mgr. Lukšová ŠPP Středa 13 - 13.45 hodin
    Manuální dovednosti
     
    6. Stolní a deskové hry Mgr. Olehlová 2. A  Úterý 13 - 13.45 hodin
    Rozvoj logického myšlení
     
    7. Gejzír Mgr. Ordáňová Školní klubovna Lichá středa 14 - 15. 30 hodin
    Školní časopis
     
    8. Házená p. Macfelda tělocvična pondělí 14. 30 - 15. 30 hodin
    základy hry
     
    9. Master Chef II. Blaťáková školní kuchyňka lichá středa 14 - 15.30
    experimenty v kuchyni
     
    10. Zábavná čeština Mgr. Julišová 5. B úterý 13 - 14 hodin
    Netradiční úkoly pro čtenáře
     
    11. Zábavná matematika Mgr. Zábranská M. 5. A čtvrtek 12. 30 - 13.20 hodin
    Netradiční úlohy pro počtáře
     
    12. Joga Mgr. Kupková Relaxační místnost úterý 13 - 13. 45 hodin
    Relaxační cvičení
     
    13. Master Chef 4. ročník Mgr. Kučová školní kuchyňka úterý liché 13 - 14. 30 hodin
    experimenty v kuchyni
     
    14. Master Chef II. Kolečářová školní kuchyňka sudá středa 14 - 15. 30
    Experimenty v kuchyni
     

    Pro naplnění kapacity školní kuchyňky hledáme náhradní řešení tak, abychom uspokojili všechny zájemce. V nejbližších dnech vás budeme informovat o organizaci kroužku Master Chef pro žáky 3. a 5. ročníků.

    Veselá věda

    KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ.

    Pro školní rok 2021/22 máme připravený covidu odolný kroužek. Letos zahájíme v týdnu od 4. října 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz