• Kroužky ve školním roce 2021/22

    Činnost kroužků zahajujeme od 1. října 2021

    PŘEHLED KROUŽKŮ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
    na ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského, Hranická 14, Přerov - Předmostí
    2. pololetí školního roku 2021/2022 - Aktualizováno 31.1.2022
    POŘ. NÁZEV KROUŽKU POČET ŽÁKŮ VEDOUCÍ KROUŽKU MÍSTO KONÁNÍ TÝDENNÍ ROZVRH
    ČÍSLO (v případě stejného názvu více kroužků rozšířit např. ročníkem) (zapsaných v kroužku)  (příjmení) KROUŽKU KROUŽKU
    1. Master Chef  5. ročník 15 Mgr. Maléřová šk. kuchyňka Čtvrtek sudy 13 - 13.45 hodin
      Experimenty v kuchyni, střídání skupin lichý x sudý týden kvůli velkému počtu zájemců
       
    2. Master Chef 4. ročník 12 Mgr. Grigárková šk. kuchyňka Úterý sudé 13 - 14.30 hodin
      Experimenty v kuchyni
       
    3. Master Chef Junior 11 Mgr. Netopilová šk. kuchyňka Středa lichá 13- 14.30
      Experimetny v kuchyni
       
    4. Legohrátky 12 Mgr. Pešáková 3. A Středa 13 - 13.45 hodin
      Manuální dovednosti
       
    5. Legohrátky 11 Mgr. Častulíková ŠPP Středa 13 - 13.45 hodin
      Manuální dovednosti
       
    6. Stolní a deskové hry 11 Mgr. Olehlová 2. A  Úterý 13 - 13.45 hodin
      Rozvoj logického myšlení
       
    7. Gejzír 11 Mgr. Ordáňová Školní klubovna Lichá středa 14 - 15. 30 hodin
      Školní časopis
       
    8. Házená 12 p. Macfelda tělocvična pondělí 14. 30 - 15. 30 hodin
      základy hry
       
    9. Master Chef II. 12 Blaťáková školní kuchyňka lichá středa 14 - 15.30
      experimenty v kuchyni
       
    10. Zábavná čeština 10 Mgr. Julišová 5. B úterý 13 - 14 hodin
      Netradiční úkoly pro čtenáře
       
              List č. 2
    POŘ. NÁZEV KROUŽKU POČET ŽÁKŮ VEDOUCÍ KROUŽKU MÍSTO KONÁNÍ TÝDENNÍ ROZVRH
    ČÍSLO (v případě stejného názvu více kroužků rozšířit např. ročníkem) (zapsaných v kroužku)  (příjmení) KROUŽKU KROUŽKU
    11. Zábavná matematika 10 Mgr. Zábranská M. 5. A čtvrtek 12. 30 - 13.20 hodin
      Netradiční úlohy pro počtáře
       
    12. Joga 10 Mgr. Kupková Relaxační místnost úterý 13 - 13. 45 hodin
      Relaxační cvičení
       
    13. Master Chef 4. ročník 13 Mgr. Kučová školní kuchyňka úterý liché 13 - 14. 30 hodin
      experimenty v kuchyni
       
    14. Master Chef II. 12 Kolečářová školní kuchyňka sudá středa 14 - 15. 30
      Experimenty v kuchyni
       
    15. Master Chef 3. ročník 16 Vlčková školní kuchyňka Čtvrtek lichý 13 - 13.45
      Stručný popis činnosti kroužku:
       

    Pro naplnění kapacity školní kuchyňky hledáme náhradní řešení tak, abychom uspokojili všechny zájemce. V nejbližších dnech vás budeme informovat o organizaci kroužku Master Chef pro žáky 3. a 5. ročníků.

    Veselá věda

    KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ.

    Pro školní rok 2021/22 máme připravený covidu odolný kroužek. Letos zahájíme v týdnu od 4. října 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz