• Základní škola Jana Amose Komenského Přerov - Předmostí, Hranická 14