• Judo

    Fotogalerie JUDO

    Judo do škol - Projekt Evropské unie juda (EJU)

    Hlavním záměrem projektu „Judo For Schools“ je tělesný rozvoj žáků! Projekt by měl přispět ke zvýšení pohybových aktivit dětí na základních školách. Aktivní styl života není v dnešní době běžný. Děti raději tráví čas doma u počítače a toto by měla být jedna z možností, jak vztah školáků k pohybu vybudovat.

    Co je judo?

    Judo je styl japonského bojového umění, které založil v roce 1882 Jigoro Kano (Džigoró Kanó). Judo je v překladu tzv. „jemná cesta“, kde proti síle útoku nepoužíváme sílu, ale snažíme se útoku vyhnout, či využít soupeřovu sílu v náš prospěch.
    Principem tréninku je komplexní tělesná připravenost (obratnost, odolnost,zdatnost, samostatnost), ale také úcta k soupeři a vzájemný respekt. Judo rozvíjí i mentální schopnosti, jakými jsou například sebeovládání, trpělivost či soustředění.
    V roce 1964 se judo stalo olympijským sportem.

    Proč právě judo?

    Je to jeden z nejkomplexnějších sportů. Malí judisté získávají základní pohybové dovednosti formou gymnastiky, míčových her atd. Získané pohybové dovednosti mohou pak v budoucnu využít v jakémkoliv jiném sportu, ale i v osobním životě.
    Judo je určeno pro VŠECHNY děti s jakýmkoliv handicapem.
    Je přínosem i pro ostatní sporty, především díky pádové technice „ukemi“. Díky této technice se od útlého věku vytvářejí dobré předpoklady pro to, aby dítě umělo padat a zvýšila se tak jeho odolnost vůči zranění.
    „Judo je pro všestranný rozvoj dítěte a je nejefektivnějším spojením mezi duševním a fyzickým blahem dítěte. Vše se děti učí prostřednictvím her a zábavy.“ napsala Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

    O projektu

    Projekt vznikl v rámci Evropské asociace juda na podporu celkové pohybové aktivity dětí mladšího školního věku. O jeho implementaci do Olomouckého kraje se postaral Český svaz juda. Ten vybavil i tělocvičnu speciální žíněnkou tatami určenou pro tyto druhy sportů. Projekt Judo do škol má i navazující program pro děti od třetích tříd. Navštěvovat mohou buď kroužek juda pod Střediskem volného času nebo si vyberou jakýkoliv jiný sport.