• POPLATEK ZA ŠD

    Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu v souladu s vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

    Jeho výše je stanovena rozhodnutím Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova v aktuálním znění ve výši 120,- Kč/měsíc pro školní rok 2021 / 2022

     

    Platba úplaty za školní družinu probíhá bezhotovostně. Platba je nastavena na stránkách školy – zsjakpredmosti.edupage.org a to jednou splátkou za každé pololetí:

     

    Po přihlášení rodiče na výše uvedené stránky školy si v „Úvodu“ najdete ikonu „Platba“, na kterou kliknete
    a otevře se vám okno s předepsanou platbou ve výše uvedené částce a době splatnosti. Tuto platbu označíte kliknutím do prázdného čtverečku a kliknete na lištu, která vás vyzývá k provedení platby a naskočí vám okno s nabídkou, jak provést platbu. Nabízí dvě možnosti:

    1. přes mobilní aplikaci – QR kód
    2. přes váš osobní účet platebním příkazem – všechny potřebné informace – číslo účtu, variabilní symbol – máte v tomto otevřeném okně

    Pro případ vzniku přeplatku doporučujeme nastavit, pod ikonou „Komunikace“ – „Platba“, číslo účtu, na který se bude přeplatek vracet. 

    • 1. pololetí – 5 měsíce – 600,- Kč se splatností do 31. října 2021
    • 2. pololetí – 5 měsíců – 567,- Kč se splatností do 28. února 2022