• Od roku 2015 je naše škola zapojena do řady mezinárodních projektů, které podporují evropskou spolupráci a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nejvýznamnějším projektem je Erasmus+. Jde o vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Díky tomuto programu se jako učitelé zdokonalujeme nejen v jazykové a metodické oblasti, ale získáváme větší kulturní rozhled a cenné zkušenosti, které se snažíme předávat našim studentům. 

     


     

    O našich projektech se můžete dozvědět více na tomto odkaze:


     

    https://jaknaerasmusplus.webnode.cz/