• LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

    Den otevřených dveří

    Přijďte se podívat, jak nám to jde

    Zajímá Vás, jak vypadá vyučování v logopedické třídě? V tom případě nás můžete navštívit ve čtvrtek 24. března od 10 do 11.30 hodin. Od 13 do 15 hodin nabízíme konzultační hodiny, kdy Vaše dotazy zodpoví paní učitelky – logopedky.


    Znovuotevření logopedické třídy ve školním roce 2021/2022

     

    Děti v logopedických třídách se vzdělávají stejně

    jako jejich vrstevníci, navíc se věnují nápravě řeči

     

    Pátým rokem se v naší škole věnujeme dětem s vadami výslovnosti a poruchami plynulosti řeči. Tyto děti navštěvují první a druhou třídu s logopedickým zaměřením a vyučuje je pedagog s logopedickým vzděláním. Kromě běžného učiva, které odpovídá osnovám základní školy, se žáci spolu s učitelkou věnují dvě hodiny týdně nápravě a rozvoji řečových dovedností.

    Velkou výhodou tohoto učení je snížený počet žáků ve třídě. Zatímco v běžných třídách je třeba čtyřiadvacet dětí, v logotřídě je jich méně – v naší 1. L je devět žáků a v 2. L je jich jen šest.

     

    Už při školním zápisu do 1. třídy je jedním z kritérií, na něž se učitelé zaměřují, správná výslovnost dítěte. Pokud u budoucího školáka přetrvává špatná výslovnost hned několika hlásek, nabízí se rodičům dítěte možnost vzdělávání v logopedické třídě. Podmínkou nástupu do naší logopedické třídy je doporučení ze Speciálně pedagogického centra. Díky malému počtu žáků ve třídě se můžeme každému žáku věnovat individuálně.

    Kromě správné výslovnosti se zaměřujeme i na odstraňování komunikačních zábran, rozvoj slovní zásoby a mluvní pohotovosti. Žáci si v hodinách s učitelkami hodně povídají, učí se básničky a říkadla, vyprávějí si pohádky, věnují se dramatizaci pohádek. To vše zvládají k učivu v první a druhé třídě. Kromě toho má každý žák z logopedické třídy v rámci vyučování dvakrát týdně individuální logopedickou péči.

    „Z naší dosavadní praxe vyplývá, že během druhého roku docházky do logopedické třídy dochází k výrazné nápravě výslovnosti, ve většině případů k úplnému odstranění řečových vad a děti do třetího ročníku nastupují do běžné třídy velkého kolektivu buď u nás ve škole, nebo v blízkosti svého bydliště,“ vysvětlila ředitelka školy Věra Václavíčková.

     

    FOTO: V logopedických třídách v Základní škole J. A. Komenského v Předmostí se dětem v 1. a 2. třídě dvakrát týdně věnuje učitelka – logopedka.                                               Foto: archiv školy

     

    Video:
    Byli jsme v televizi: | Procvičujeme básničky: 

    Trénujeme sykavky: | Učíme se hlásku L:

    VÝHODY

    • Logopedická třída

    • Snížený počet dětí ve třídě

    • Individuální logopedická péče

    • Návrat do běžné třídy ve třetím ročníku

    V logopedické třídě je snížený počet dětí, který nabízí větší prostor pro uplatnění individuálního přístupu. Kromě běžných předmětů, které mají stejný vzdělávací obsah jako paralelní třídy, je zde navíc pravidelně poskytována individuální logopedická péče, která je přizpůsobena každému žákovi podle jeho potřeb (správná výslovnost hlásek, rozvoj grafomotoriky apod.) Každodenní logopedická péče je součástí vyučování a zahrnuje rozvoj obratnosti mluvidel, rozvoj vyjadřovacích schopností, zrakového a sluchového vnímání, dechová cvičení, artikulační cvičení.

    Logopedická třída se otvírá pro žáky prvního ročníku a žáci v ní pokračují do druhého ročníku. Do běžné třídy jsou pak žáci začleněni ve třetím ročníku.

     

    Garanci péče poskytuje
    SPC logopedické Olomouc, pracoviště Přerov,
    Bří Hovůrkových 17,
    750 00 Přerov