• Týdenní návštěva ze Slovinska
   • Týdenní návštěva ze Slovinska

   • 08.06.2022 22:31
   • Naše škola minulý týden hostila skupinu žáků a učitelů ze slovinského města Podčetrtek.

   • Mezinárodní týden byl plný zajímavých aktivit a netradičních hodin. V pondělí jsme s našimi slovinskými kamarády navštívili vzdělávací centrum Atlas-Bios, kde se naši i slovinští žáci zabývali mikroorganismy žijícími v našich tůních a řekách. V rámci praktických úkolů si tyto organismy sami vylovili, následně identifikovali, něco se o nich dozvěděli a poznatky pak prezentovali ostatním skupinám. Další den se naši žáci naopak seznamovali se slovinskými reáliemi. Nejbystřejší z našich dětí pak byli odměněni typickou sladkostí a drobností se slovinskou tématikou. Ve středu byl na programu celodenní projektový den na téma životní prostředí. Společně jsme rovněž vyrazili do hlavního města – Prahy. Celý týden jsme nakonec uzavřeli v pátek, kdy si slovinští žáci mimo jiné vyzkoušeli hodinu tělocviku, výtvarné a hudební výchovy, při které nás slovinský žák Alexej nadchl zpěvem a hrou na kytaru. Během celého týdne se děti ze Slovinska rovněž seznamovaly s českými zvyky a kuchyní. Věříme, že nabyté přátelství budeme dále rozvíjet a snad se nám podaří i návštěvu oplatit.   

     

    Fotogalerie:

     

   • Zpět na seznam článků