• Učebna informatiky
   • Učebna informatiky

   • 19.01.2022 20:30
   • Máme novou učebnu informatiky v duchu 21. století
   • Moderní počítačovou učebnou se může od podzimu loňského roku pochlubit naše škola. Původní třída prvního stupně prošla razantní proměnou. Stavební dělníci a počítačoví experti ji během tří měsíců proměnili v jednu z nejmodernějších učeben na Přerovsku. Je vybavena 30 počítači a interaktivní tabulí, celková hodnota díla činí milion 800 tisíc korun. Vznikla i díky 700tisícové finanční dotaci města Přerova. V úterý 18. ledna si přišli odbornou učebnu informatiky prohlédnout představitelé města – náměstek přerovského primátora Petr Kouba, zástupce dodavatele firmy ComIt i zástupci místních médií – Přerovského deníku a Televize Přerov.

    V posledních letech došlo v základních školách k navýšení počtu hodin informatiky na trojnásobek. Informatika se vyučuje už od čtvrté třídy a školy se často potýkají s nedostatkem odborných tříd. V naší škole jsme se proto rozhodli ke dvěma jazykovým učebnám s počítači vybudovat další odbornou učebnu. „Vytipovali jsme vhodnou třídu, v níž byla nutná rekonstrukce elektroinstalace a výsledkem je nová učebna s třiceti počítači a interaktivní tabulí v duchu 21. století. Učitelům se v ní dobře učí a děti jsou také spokojené,“ zhodnotila novinku školy ředitelka Věra Václavíčková.  Její slova potvrzují učitelé i sami žáci.  „Máme tu hodiny informatiky se všemi ročníky z prvního i druhého stupně. Počítače jsou rychlé a dobře se tu pracuje,“ doplnil učitel Karel Kebza. „Už jsme tu asi pošesté v rámci informatiky i angličtiny. A je to tu pecka,“ dodal deváťák Jaroslav Spilka. To, že si děti s počítači rozumí a stávají se dennodenní součástí jejich života, potvrdila i loňská distanční výuka, která učitelům i žákům prohloubila počítačové dovednosti.

    Foto: Čtvrt roku trvala přestavba původní třídy prvního stupně na moderní počítačovou učebnu. Nyní už slouží k výuce informatiky i anglického jazyka.

      

   • Zpět na seznam článků