• Táto, mámo, jezdím bezpečně
   • Táto, mámo, jezdím bezpečně

   • 12.05.2022 07:52
   • Na konci měsíce dubna proběhla na naší škole již tradičně dopravní akce "Táto, mámo, jezdím bezpečně".
   • Žáci 1. – 3. tříd včetně žáků 5. tříd si vyzkoušeli jízdu podle dopravních značek na školním dopravním hřišti za dohledu strážníků Městské policie. Jízdy proběhly na kolech, na koloběžkách či s využitím volantů jako auta. Někteří si vybrali úlohu chodců a zodpovědně přecházeli silnici po přechodech.

    Kromě jízd si žáci ověřili za pomoci Městské policie znalost dopravních značek, vyhledali na obrázcích nesprávné chování účastníků silničního provozu nebo vyplnili dopravní testy.

    Na dalším stanovišti si žáci zopakovali důležitá telefonní čísla záchranného systému a vyzkoušeli si, jak by se zachovali i co by udělali v krizových situacích. Prakticky si prověřily své vědomosti z oblasti první pomoci.

    Za velkou snahu, pozornost, jízdu bez nehod a přestupků byli žáci odměněni diplomem a drobnými dárky od městských strážníků.

    Fotogalerie:

   • Zpět na seznam článků