• Informace:

   Věk dítěte:

   Povinná školní docházka po dítě začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

   Co je třeba si přinést k zápisu: 

   • Rodný list dítěte,
   • občanský průkaz zákonného zástupce,
   • rozhodnutí o odkladu, bylo-li dítě u zápisu v loňském roce.

   Co dělat, pokud se nemůžete dostavit k zápisu v daném termínu:

   Je třeba kontaktovat ředitele školy. Ten pak určí termín pro náhradní zápis, ve kterém se zákonný zástupce dostaví i s dítětem. V případě nemoci dítěte je třeba, aby zákonný zástupce zapsal dítě v řádném termínu. Pro dítě pak bude dohodnut vhodný termín pro jeho návštěvu školy a prožití programu určeného pro budoucí prvňáčky.

   Průběh zápisu:

   • Zákonný zástupce vyplní, popřípadě předá již vyplněnou žádost o přijetí a zápisní list.
   • Dítě absolvuje maximálně 20 minutový program s učitelem, který má motivační charakter a na jehož základě může učitel poskytnout zákonnému zástupci konkrétní doporučení pro přípravu na vstup do školy.
   • Při příchodu k zápisu obdrží zákonný zástupce registrační číslo a také informace o odkladu školní docházky.

   Odklad školní docházky:

   Pokud se zákonný zástupce rozhodne požádat o odklad školní docházky, musí tak učinit během zápisu podáním žádosti o odkladu. Současně k žádosti přiloží i:

   • doporučení školského poradenského zařízení 
   • doporučení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

   Rozhodnutí o přijetí:

   Bude oznámeno pod registračním číslem, které obdrží zákonný zástupce při zápisu. Rozhodnutí bude zveřejněno na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

   Cizinci a povinná školní docházka:

   K zápisu se musí dostavit:

   • občané jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
   • jiní cizinci, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
   • účastníci řízení o udělení mezinárodní ochrany

   Co by měl budoucí prvňáček umět:

   • písničku nebo básničku
   • vyprávět pohádku podle obrázků
   • znát své jméno, příjmení, adresu, jméno maminky, tatínka
   • poznat barvy, základní geometrické tvary
   • správně držet tužku, nakreslit obrázek (postavu), stříhat
   • orientovat se v prostoru (znát pojmy nahoře, dole, vzadu, vpředu, vpravo, vlevo)
   • soustředit se na práci, zůstat u ní alespoň 10 minut (neodbíhat, nerozptylovat se) – nutné cvičit
   • dbát na správnou výslovnost
   • dodržovat určitý denní režim
   • uklízet si své věci (oblečení, hračky)
   • poznat si své věci, obléct se a zavázat si boty, pěkně stolovat,
   • měl by mít matematickou představu do pěti (spočítá předměty).

   U zápisu nemusí dítě umět všechno, ale musí všechny tyto oblasti v posledních měsících před nástupem do školy rozvíjet, aby se mohlo lehce zapojit do školního života a mělo radost z nového poznání.

   Školní zralost uspesny-start-do-skoly.pdf