• Seznam vyučovaných předmětů na naší škole:

  • AJ
  • Anglický jazyk
  • ČJL
  • Český jazyk a literatura
  • Člo
  • Člověk a svět práce
  • ČZSP
  • Člověk, zdraví a svět práce
  • D
  • Dějepis
  • F
  • Fyzika
  • HV
  • Hudební výchova
  • Ch
  • Chemie
  • Chov
  • Chování
  • ILP
  • Individuální logopedická péče
  • Inf
  • Informatika
  • Kroužek
  • Kroužek
  • M
  • Matematika
  • NJ
  • Německý jazyk
  • PI
  • Pedagogická intervence
  • PRČ
  • Pracovní činnosti
  • PV
  • Pracovní výchova
  • Prv
  • Prvouka
  • PSPP
  • Předmět speciálně pedagogické péče
  • PSPP
  • Předmět speciálněpedagogické péče
  • Přírodopis
  • Př.
  • Přírodověda
  • RJ
  • Ruský jazyk
  • ŠJ
  • Španělský jazyk
  • Tv
  • Tělesná výchova
  • Tv
  • Tělesná výchova
  • Vl
  • Vlastivěda
  • VO
  • Výchova k občanství
  • VZ
  • Výchova ke zdraví
  • VV
  • Výtvarná výchova